Novinky ze seriálu Vrchlapák

Závod na horských kolech - II. závod seriálu Vrchlapák 2017

J. Vejnar ve spolupráci  s  DDM   „Pelíšek“ a Spartak   MTB   Vrchlabí   ve  spolupráci  s KRNAPem   pořádají      dne  19.8.2017  již  9.ročník
ZÁVODU  HORSKÝCH  KOL
Závod je určený pro  děti a  širokou sportovní veřejnost   a je zařazen do seriálu Krkonošského poháru cyklistů 2017, je zároveň  3. závodem  do seriálu Vrchlapák  2017 a je zařazený do Poháru mládeže SCKHK 2017
Pořadatel:      DDM „Pelíšek“ a  Spartak MTB Vrchlabí
                     ,  Tyršova 783
Ředitel závodu:    Karel  Slavík, tel.  603 906 902
Hlavní rozhodčí:   bude delegován komisí MTB SCKHK
Zdravotní služba:  HS Strážné  
Prezentace:    končí 1 hodinu před startem jednotlivých kategorií, DDM Pelíšek , Husova 212, Vrchlabí     tel.  499 422 142  nebo  737 840 857,  e-mail:       web: vrchlapák
Start:    DDM Pelíšek Vrchlabí (junioři, juniorky a starší) v 11.00 hod, hromadně, časový limit:  3 hod.)  
             Městský park Vrchlabí (kadeti, kadetky a mladší)  od  9.00 hod  dle kategorií      
                                           
Kategorie a délky tratí :                                                                                                                                                                          mlíčňáci:                                2010 a mladší            1km      v 9 hod.
přípravka                               2008-2009                 2 km    v 9,15 hod.
předžáci II, předžačky II      2005-2007                 8 km     v 9,32 hod.  (pro PM* kateg. žáci ml.)
žáci st.,  žákyně st.              2003-2004                  8 km     v 9,31 hod.
dorostenci, dorostenky      2001- 2002              12 km    v 9,30 hod.  (pro PM*  kateg. kadeti)
junioři, juniorky                   1999-2000                35 km    v 11.oo hod.
muži,   Ženy                          1998-1988                35 km    v 11.oo hod.
muži,  ženy   masters          1987-1971                35 km     v 11.oo hod.
veteráni, veteránky            1971-a starší             35 km    v 11.oo hod.
PM*  = Pohár mládeže SCKHK 2017
Trasa :  výklad trati v 10,45hod. u DDM Pelíšek
junioři-juniorky a starší 35 km: Vrchlabí – Kněžice – Křížovky – Benecko, Zlatá vyhlídka – Žalý po cyklotrase KRNAP 10A a dále po ní – Benecko ( kolem hotelu Žalý), Na lukách – Janský vrch (plynovod) – Rovinka – dále po trase  11 Labská -  podél penzionu Toman – přejezd  hráze přehrady - Špindlerův Mlýn – napojení na trasu 1A nad  Špindlem  – Krásná Pláň – Strážné (vše 1A) – Vápenice – Rumovka – Vrchlabí • Značení: Trať je na rozcestích  značena  šipkami  na zemi a fábory                            
Startovné:  přihlášení předem do 16.8. 2017   120,- Kč,  později  a v den startu  300,- Kč   (děti přihlášené předem 30,- Kč , později  100,- Kč   )                                                                                
Přihlášky :  předem  e-mailem přes SPORTCHALLENGE – přihláška je platná teprve  po uhrazení startovného  na účet 19-1304139399/0800)  
Občerstvení :  -  Špindlerův Mlýn,  u přehrady - iontový nápoj,   v cíli - čaj, sušenky                                                                                                                          
Ceny:        medaile  pro první  tři v každé kategorii a věcné ceny v závodě na  35 km
Vyhlášení výsledků:           po dojetí posledního závodníka
Mytí kol a  sprchy :        v místě DDM Pelíšek, Vrchlabí
Protesty :     do 15 minut po zveřejnění  neoficiálních  výsledků  s vkladem 500,- Kč
Předpis závodu :    Závodí se dle tohoto rozpisu a soutěžního řádu  pro závody horských kol. Každý závodník startuje na vlastní nebezpečí a musí být vybaven plnou cyklistickou přilbou.  Závodníci mladší 18 let mohou závodit pouze s písemným souhlasem jednoho z rodičů nebo zákon. zástupce.  Závod je otevřený všem závodníkům.  Na území národního parku dodržujte návštěvní řád KRNAPu,  při odstoupení  ze závodu uvědomte pořadatele osobně nebo na tel.: 739 303 701.  Závodníci jsou povinni seznámit se s tratí. Trať vede po cyklistických trasách se zpevněným povrchem (některé úseky jsou kamenité a cesty vymleté).


Rozpis schválen Komisí MTB a mládeže SCKHK dne 19. 3. 2017        
                             Miroslav  Tlamka, v. r.

Přidal: Josef Vejnar, dne: 5. 8. 2017 v 07:46
Zpět