Charakteristika projektu Vrchlapák 2018

Dlouhodobá celoroční soutěž sestávající z různých disciplín ve vytrvalostních sportech: v běhu na lyžích, v běhu terénem, jízdy na horských kolech a v závodech na kolečkových lyžích. Všechny disciplíny mají jedno společné, a to profil trati – převážně do vrchu nebo i více kopců a z toho vyplývající příznačný název projektu a titul pro vítěze: VRCHLAPÁK 2018.

V seriálu Vrchlapák se jedná o pět samostatných závodů, každý v jiném ročním období: běh v terénu, jízda na kole a jízda na kolečkových lyžích nebo in-line bruslích a běh na lyžích, doplněné letní turistiko-sportovní akci na trase Benešov - Zlaté návrší a zimním přejezdem Krkonoš – Illegal Krkonošská 70. Každému se započítávají 3 nejlépe bodované samostatné závody a body za účast při K70 illegal a běh na Zlaté návrší v létě. Celý seriál vyhodnotíme v prosinci při závodech Postaru.

Cílem je motivovat dorost, mládež a dospělé k provozování pravidelných pohybových aktivit a svoji připravenost a fyzickou a technickou vyspělost porovnat s trénovanými jednotlivci i běžnou populací. Soutěž je určena pro širokou veřejnost od 14 let až po veterány a úzké specialisty v různých disciplínách, ale i celé rodiny. Chceme ukázat, že sportovat se dá v jakémkoliv věku a za skromných a nenáročných podmínek s ohledem na životní prostředí. Např. při turistickém přejezdu Krkonoš je to vezení veškerého občerstvení s sebou a měření času samostatnými závodníky plně spoléhá na zásady fair–play. Zároveň je velmi zajímavé porovnání různých cyklických druhů sportu v jedné soutěži. Závěrečné klání v prosinci na historických dřevěných lyžích potom dává možnost udělat si představu o vynikající kondici a fyzických dispozicích průkopníků lyžování a při Vánočním jarmarku vynikne šikovnost dávných řemeslníků. Předpokládáme, že série závodů a akcí Vrchlapák přiláká ke zdravému životnímu stylu další zájemce z řad mladé generace a přispěje tak k celkově lepší fyzické i zdravotní kondici a tudíž lepší připravenosti na řešení obtížných životních situací. Zároveň by to mělo vést k opuštění konzumního života a pohodlnosti např. při dopravě do zaměstnání s méně využíváním motorových vozidel.Místo konání: Krkonoše

Bližší určení míst startů: Město Vrchlabí, Strážné, Obec Benešov u Semil

Spolupořadatelé při jednotlivých závodech: DDM Pelíšek, Město Vrchlabí, Atleti Vrchlabí, Obec Benešov u Semil, TJ Benešov, ČSK Vysoké nad Jizerou, obec Strážné, firma JOVE.

Hlavní pořadatel: DDDM Pelíšek Vrchlabí, kontakt 737 840 85

Předběžný harmonogram projektu

Pozn.: uvedené termíny jsou předběžné a u některých závodů je budeme upřesňovat se spolupřadateli tak, aby nekolidovaly s jinými akcemi. Případné změny budou včas oznámeny.

10. 3. 2018 1. závod: Kákův memoriál v běhu na lyžích na 19 km (Strážné - Klínovy boudy - Bufet a zpět).
31. 3. 2018 K 70 illegal - turistický přejezd Krkonoš na lyžích z Benecka v délce 56 km.
16. 6. 2018 2. závod: Horský běh na 25 km z Vrchlabí.
29. 7. 2018 Turistická část cestou necestou aneb jdi či běž 35 km jak můžeš z Benešova na Zlaté návrší.
18. 8. 2018 3. závod: Jízda na horských kolech na trati 35 km.
8. 9. 2018 4. závod: Čtvrtmaraton na kolečkových lyžích či in-line bruslích Špindlerův Mlýn - Špindlerova bouda.

Hodnocení a ceny

Body v jednotlivých závodech budou přidělovány dle časů a umístění účastníka bez rozdílu pohlaví. Pro jednotlivé závody jsou vybrány základní časy na hranici traťových rekordů na 100 bodů. Časy lepší, než základní čas, jsou bonifikovány za každou minutu jedním bodem navíc, naopak u horších časů je za každou minutu bod odečten. Zohledněný je i časový rozdíl, kdy závodník, který má před dalším odstup větší než 1 minutu, získává za každou minutu náskoku 1 bod. Poté se body násobí příslušným bodovým koeficientem.

Časy pro jednotlivé závody (100 bodů):
  • Kákův memoriál v běhu na lyžích na 19 km - čas 1:00:00
  • Horský běh na 25 km z Vrchlabí - čas 1:34:00
  • Jízda na horských kolech na trati 35 km - čas 1:19:00
  • Čtvrtmaraton na kolečkových lyžích či in-line bruslích - čas 00:38:00

Z celkových výsledků bude v průběhu soutěže hodnoceno průběžné pořadí v jednotlivých kategoriích. V turistické letní části posledních 10 účastníků získává 1 bod, dalších 10 před nimi 2 body atd. Pouze 3 nejrychlejší mají nárok na 1, 2 nebo 3 body navíc. Prvních 10 závodníků v absolutním pořadí po přepočtu věkovými koeficienty bude odměněno poháry se jménem a pořadím a finančním obnosem při Štěpánském běhu. Vítězi získá 2000 Kč, druhý 1000 Kč a třetí 500 Kč. V případě dobré finanční situace budou odměny navýšeny a počet odměněných rozšířen na 10 nejlepších.

Bodové koeficienty:

VěkKoeficientVěkKoeficient
děvčata a dorost 14 - 17 let1.3chlapci a dorost 14 - 17 let1.15
juniorky 18 - 19 let1.14junioři 18 - 19 let1.02
ženy 20 - 29 let1.11muži 20 - 29 let1
ženy 30 - 34 let1.14muži 30 - 34 let1.03
ženy 35 - 39 let1.2muži 35 - 39 let1.07
ženy 40 - 44 let1.25muži 40 - 44 let1.11
ženy 45 - 49 let1.29muži 45 - 49 let1.14
ženy 50 - 54 let1.33muži 50 - 54 let1.17
ženy 55 - 59 let1.38muži 55 - 59 let1.21
ženy 60 - 64 let1.45muži 60 - 64 let1.26
ženy 65 - 69 let1.56muži 65 - 69 let1.35
ženy 70 - 74 let1.69muži 70 - 74 let1.45
ženy 75 a více let2.07muži 75 a více let1.71