Krkonošský čtvrtmaraton na kolečkových lyžích 6. 10. 2012 se startem v Poniklé nad Jizerou a s cílem na Rezku

Pořadatel:ČSK SKI Vysoké nad Jizerou, DDM Pelíšek, obec Poniklá a Krajský úřad Libereckého kraje
Datum:sobota 6. října 2012
Prezentace:9.00 – 10.00 v místě startu na obecním úřadě v Poniklé nad Jizerou, na pozdější zájemce nebude brán zřetel!! Vyjímečně možnost telefonicky.
Start:start společný pro všechny kategorie a typy lyží v 10.30 hodin
Startují:ženy a muži narození v roce 1997 a starší
Kategorie:
plná kolečka na KL nebo in line brusle   nafukovací kolečka na KL
1. Muži,
2. Ženy
3. Muži,
4. Ženy

Občerstvení: na 5. km na Jestřabí

Ceny: 10 nejlepších v absolutním pořadí mužů a 6 nejlepších v absolutním pořadí žen, medaile pro první 3 místa v kategorii

Startovné:

  • přihlášení předem uhradí 100 Kč za osobu na účet číslo 1304139399/0800 do 27. 9. 2012
  • přihlášení na místě: 250 Kč

Přihlášky: písemně nebo e-mailem na adresu: Josef Vejnar, 514 01 Jilemnice 940, mail: nebo na místě nejpozději 30 minut před startem

Ubytování: ubytování můžeme zajistit na základě předběžného zajednání

Doprava: dopravu věcí do cíle a odvoz závodníků do místa startu po závodech z Rezku do Poniklé zajistí pořadatel

Vyhlášení vítězů: v cíli na Rezku po dojetí posledního závodníka

Další informace: povinná přilba, brýle

Pozn.:
  • V případě počtu předem přihlášených závodníků menšího než 20 pořadatel závod ruší!!!
  • Možnost zapůjčení kolečkových lyží JOVE na dobu závodu á 100 Kč
    tel. 737 840 857

Za pořadatele Josef Vejnar,
ředitel závodu